We are back! Bestel jouw tweedehands item gemakkelijk via onze webshop, of kom passen in de winkel!

Terms & Conditions

Voorwaarden

- Overeenkomst

- Bestelling annuleren

- Betaling & Betalingstermijn

- Levering & Levertermijn

- Verzendkosten Nederland

- Verzendkosten België

- Retourneren

- Artikelen en prijzen

- Gebreken en aansprakelijkheid

- Klachten

- Privacy

- Bedrijfsgegevens

- Algemente voorwaarden webwinkel

 

Overeenkomst

Door te bestellen stemt u in met de algemene voorwaarden van Tweedehands-Outdoorkleding.nl

Er is sprake van een overeenkomst als de koper (consument) opdracht heeft gegeven aan Tweedehands-outdoorkleding, door het versturen van het bestelformulier op de website.

Tweedehands-Outdoorkleding.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de voorwaarden niet in acht worden genomen.

 

Bestelling annuleren

U kunt een bestelling zonder opgaaf van reden annuleren. Als u uw bestelling wilt annuleren geef dit dan zo snel mogelijk na ontvangst van de bevestigingsmail/factuur door per e-mail: Willemdl@hotmail.nl  .Vermeld hierbij a.u.b. uw naam en adres, en om welk artikel het gaat. LET OP: U kunt de bestelling tot uiterlijk 11 uur 's morgens annuleren. Heeft u b.v. 's avonds om 7 uur een bestelling geplaatst dan kunt u deze tot uiterlijk 11 uur de volgende ochtend annuleren. Plaatst u om 8 uur 's morgens een bestelling dan kunt u deze nog tot uiterlijk 11 uur dezelfde ochtend annuleren. Na 11 uur 's morgens  is annuleren niet meer mogelijk omdat de bestelling dan reeds verzonden is. 

 

Betaling & Betalingstermijn

Onmiddelijk nadat u de order heeft verstuurd krijgt u per e-mail een bevestiging met de betaalgegevens, als er reeds is betaald met iDeal is deze e-mail een bevestiging van de order en de gedane betaling.

Het totaalbedrag van de bestelde artikelen inclusief verzendkosten moet zijn voldaan binnen 14 dagen en te zijn bijgeschreven op de rekening van Tweedehands-outdoorkleding.nl

Mocht er binnen 7 dagen nog geen betaling hebben plaatsgevonden, dan ontvangt u van ons een overzicht van uw bestelling als herinnering. Wordt op deze herinnering niet gereageerd of heeft er na 12 dagen nog geen betaling plaatsgevonden dan ontvangt u een betalingsverzoek. Is er binnen 48 uur (2 dagen) niet gereageerd op dit betalingsverzoek, dan behoudt Tweedehands-outdoorkleding.nl zich het recht om de bestelling te annuleren en de artikelen weer ter verkoop aan te bieden.

Tweedehands-outdoorkleding.nl kan uw bestelling met een gekozen handmatige betaling annuleren als u in het verleden één of meerdere bestellingen heeft geplaatst zonder tot betaling over te zijn gegaan en daarbij niet heeft gereageerd op de betalingsverzoeken. U kunt dan alleen nog een bestelling plaatsen door uitsluitend te betalen met iDeal.

 

Levering & Levertermijn

Door de coronacrisis kan de verzending iets langer duren dan gewoonlijk!

Zodra uw betaling is ontvangen wordt de bestelling uiterlijk binnen 24 uur verstuurd naar het door u opgegeven adres.

Artikelen besteld vóór 12.00 uur 's middags, worden dezelfde dag verzonden. Bestellingen worden elke werkdag en op zaterdag verstuurd. Er vinden geen verzendingen plaats op zondag en op feestdagen.

U ontvangt, zodra het pakje is verzonden, een bericht met de track&trace code.

Artikelen worden verstuurd met PostNL of DHL, en uitsluitend met track&trace code.

 

Verzendkosten die gerekend worden door Tweedehands-Outdoorkleding.nl binnen NEDERLAND via PostNL of DHL: 

- pakket tot 10 kilo met track&trace: € 6,95

Verzendkosten gelden uitsluitend voor Nederland. Voor klanten buiten Nederland gelden andere tarieven.

Prijswijzigingen van Postnl en DHL voorbehouden.

Verzendkosten naar BELGIË:

Pakket tot 2 kilo € 10,00, 2-5 kilo Incl. track&trace code.

Verzendkosten gelden uitsluitend voor België. Voor klanten buiten België gelden andere tarieven.

Prijswijzigingen van Postnl en DHL voorbehouden.

 

Tweedehands-outdoorkleding.nl verpakt de verzendingen zorgvuldig en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en beschadigen van poststukken door Postnl.

Wilt U uw bestelling verzekerd laten verzenden kunt u dit via e-mail: Willemdl@hotmail.nl kenbaar maken. De extra kosten zijn dan voor uw rekening.

Indien ten gevolge van overmacht nakoming van de leveringsplicht redelijkerwijs niet mogelijk is,  is Tweedehands-outdoorkleding.nl gerechtigd de levering op te schorten. Opschorting van de levertijd geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

 

Retourneren

In overleg met Tweedehands-outdoorkleding.nl kunt u aangekochte artikelen binnen 14 dagen retourneren, mits wordt voldaan aan de retour voorwaarden (zie hieronder).

De verzendkosten van de retourzending zijn volgens de geldende tarieven van Postnl én voor uw rekening .

Stuur niet zomaar een artikel terug maar doe dit ALTIJD in overleg met Tweedehands-outdoorkleding.nl via Willemdl@hotmail.nl

U kunt de bestelde items voorzichtig uitpakken om te proberen of te passen zoals u dat in een fysieke winkel zou doen. Doet u meer dan voorgenoemd, bijvoorbeeld het artikel gewoon dragen of gebruiken dan heeft Tweedehands-outdoorkleding.nl heeft het recht om waardevermindering in rekening te brengen.

Nadat het artikel in goede en ongeschonden staat retour is ontvangen, incl. het ingevulde retourformulier*, wordt het aankoopbedrag, inclusief de betaalde verzendkosten (van heenzending, niet van terugzending), binnen 14 dagen teruggestort.  Teruggave verzendkosten alleen als er sprake is van een retourzending van een verkeerd ontvangen artikel. Teruggave verzendkosten geldt niet als er een enkel artikel uit een bestelling van meerdere artikelen retour gezonden wordt.

* Het invullen van het retourformulier is niet verplicht maar maakt het voor ons makkelijker de retour sneller te verwerken.

Zonder toestemming en overleg  vooraf worden door Tweedehands-outdoorkleding.nl geen retourzendingen aanvaard.

Retour voorwaarden:

- Laat binnen 2 dagen (48 uur) na ontvangst van uw bestelling per e-mail ( (Willemdl@hotmail.nl) weten of u uw bestelling of een gedeelte daarvan retour wilt zenden. Wij gaan er redelijkerwijs van uit dat 2 dagen voldoende zijn om uit te vinden of iets past of bevalt;

- U ontvangt van ons via e-mail een retourformulier, deze wordt door u ingevuld en meegezonden met de retourzending;

- De bestelling of een deel daarvan wordt binnen 14 dagen door u retour gezonden en u geeft Tweedehands-outdoorkleding.nl de track&trace code van de zending door e-mail: Willemdl@hotmail.nl

- Verzending mogelijk met Postnl of DHL en incl. track&trace code.

- Artikelen moeten geretourneerd worden in de originele staat zoals u deze ontvangen heeft, d.w.z.: ongeschonden, niet gewassen, niet gedragen, niet gebruikt en als zover mogelijk in onbeschadigde verpakking;

- Prijskaartjes, stickers en labels mogen niet zijn verwijderd;

- Artikelen die zijn beschadigd door het onzorgvuldig verpakken uwer zijde worden niet retour genomen;

- Verzendkosten van de retourzending zijn voor de koper;

- Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen;

- Retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd;

Zie ook onder 'Retour beleid' onderaan de pagina.

 

Artikelen en prijzen

De prijzen vermeld op de website van Tweedehands-outdoorkleding.nl zijn  EXCLUSIEF verzendkosten. Tweedehands-outdoorkleding.nl valt in de KOR en is vrijgesteld van BTW, dit wordt daarom ook niet vermeld of verrekend.

Alle gebruikte kleding is in goede staat en grondig gecontroleerd. Mocht er iets aan een artikel mankeren dan staat dit er altijd bij vermeld en is de prijs aangepast. (zie verder onder kopje 'Gebreken en aansprakelijkheid') 

Prijzen zijn gebaseerd op de staat van een artikel en eventueel het merk. Houdt er rekening mee dat, als het om tweedehands artikelen gaat, deze gebruikerssporen kunnen vertonen.

Indicatie staat:

Meer informatie over de aangegeven staat van artikelen onder het kopje 'Info en maten' onderaan de pagina.

  

Gebreken en aansprakelijkheid

Mocht er, ondanks zorgvuldige en grondige controle, iets mankeren aan een artikel anders dan beschreven, dan dient dit binnen 24 uur na ontvangst per e-mail (Tweedehands-outdoorkleding.nl) gemeld te worden. In overleg wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Tweedehands-outdoorkleding.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens u voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het (de) desbetreffende artikel(en). Tweedehands-outdoorkleding.nl is nooit aansprakelijk voor gevolgschade. Wel is Tweedehands-outdoorkleding.nl verplicht om de artikelen deugdelijk te verpakken zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

 

Klachtenregeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Willemdl@hotmail.nl.  Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Privacy

Door een bestelling te plaatsen wordt automatisch toestemming aan Tweedehands-outdoorkleding.nl verleend om uw gegevens te gebruiken voor het eigen klantenbestand. Uw persoonlijke gegevens worden absoluut niet aan derden verstrekt dan alleen voor betalingstransacties/bezorging van uw bestelling en worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Foto’s en afbeeldingen

Foto`s en/of afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Tweedehands-outdoorkleding.nl

Er wordt naar gestreefd de artikelen zo goed mogelijk in beeld te brengen, doch is het afhankelijk van het computerscherm dat u gebruikt en is het mogelijk dat er kleurverschillen tussen werkelijkheid en afbeelding kunnen optreden.

 

 

Bedrijfsgegevens

Tweedehands-outdoorkleding.nl is een webwinkel (een winkel op internet zonder daadwerkelijke vestigingsplaats).

Tweedehands-outdoorkleding.nl is bereikbaar via e-mail: Willemdl@hotmail.nl

Telefoonnummer 06 237 60 949

Tweedehands-outdoorkleding.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder naam Funnelvision te Den Bosch, KvK 81696213

 

Algemene Voorwaarden webwinkel: 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Funnelvision beheert de webshop Tweedehands-Outdoorkleding. Funnelvision is een bedrijf dat actief is op gebied van detailhandel in goederen.

Tweedehands-Outdoorkleding.nl is een webwinkel (een winkel op internet, zonder daadwerkelijke vestigingsplaats).

E-mailadres: Willemdl@hotmail.nl

KvK-nummer: KvK 81696213

Btw-identificatienummer: NL003591708B48

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. indien van toepassing, het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangen terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 12 - Betaling

 • Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar willemdl@hotmail.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 14 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Laatst aangepast: 01-02-2021

Tweedehands-Outdoorkleding.nl sinds 2020